Language of document :

Tožba, vložena 23. junija 2017 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija

(Zadeva C-377/17)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: W. Mölls, H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari, pooblaščenci)

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Zvezna republika Nemčija s tem, da je ohranila zavezujoče honorarje za arhitekte in inženirje na podlagi HOIA, ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 15(1), (2)(g) in (3) Direktive 2006/123/ES in člena 49 PDEU;

Zvezni republiki Nemčiji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Nemški Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (pravilnik o honorarjih za arhitekte in inženirje, v nadaljevanju: HOAI) vsebuje sistem najnižjih in najvišjih tarif za storitve te poklicne skupine. Ta sistem arhitekte in inženirje, ki želijo uveljavljenim ponudnikom konkurirati s ponudbami izven dovoljenega cenovnega okvira, ovira pri ustanavljanju. Tem ponudnikom se preprečuje, da bi nudili storitve enake kakovosti po nižjih cenah in storitve višje kakovosti po višjih cenah.

To pomeni omejitev svobode ustanavljanja tako za namene člena 15(1), (2)(g) in (3) Direktive 2006/123/ES kot tudi člena 49 PDEU.

Ta omejitev ni utemeljena, zlasti ne z interesom na ohranitvi kakovosti storitev, saj ta ni nikakor neposredno povezana s ceno.

____________