Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresním soudem v Českých Budějovicích (Česká republika) dne 19. května 2017 – Česká pojišťovna a.s. v. WCZ spol. s r.o.

(Věc C-287/17)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Okresní soud v Českých Budějovicích

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Česká pojišťovna a.s.

Žalovaná: WCZ spol. s r.o.

Předběžná otázka

Má čl. 6 odst. 1 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU1 , o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích, být vykládán tak, že ukládá soudu přiznat úspěšnému žalobci ve sporu o úhradu pohledávky z obchodní transakce vymezené v čl. 3 nebo 4 uvedené směrnice částku 40 EUR (nebo ekvivalent v národní měně) a vedle toho náhradu nákladů soudního řízení, a to včetně náhrady nákladů na upomínání žalovaného před podáním žaloby ve výši stanovené procesními předpisy členského státu?

____________

1 Úř. věst. 2011, L 48, s. 1.