Language of document : ECLI:EU:C:2017:457

Zadeva C75/16

Livio Menini
in
Maria Antonia Rampanelli

proti

Banco Popolare Società Cooperativa

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Tribunale Ordinario di Verona)

„Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Postopki alternativnega reševanja sporov (ARS) – Direktiva 2008/52/ES – Direktiva 2013/11/EU – Člen 3(2) – Ugovor potrošnikov v postopku za izdajo plačilnega naloga, ki ga je sprožila kreditna institucija – Pravica do dostopa do sodnega varstva – Nacionalna zakonodaja, ki kot obvezno določa uporabo postopka mediacije – Obvezna pomoč odvetnika – Pogoj za dopustnost tožbe“

Povzetek – Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 14. junija 2017

Varstvo potrošnikov – Pravice potrošnikov – Postopki alternativnega reševanja sporov (ARS) – Direktiva 2013/11 – Nacionalna ureditev, ki kot obvezno določa uporabo postopka mediacije kot pogoj za dopustnost tožbe – Dopustnost – Zahteva – Nacionalna ureditev, ki določa, da morajo v okviru mediacije potrošniki imeti obvezno pomoč odvetnika in se lahko iz postopka mediacije umaknejo le, če dokažejo, da obstaja utemeljen razlog za takšno odločitev – Nedopustnost

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2013/11, člen 2(1))

Direktivo 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov) je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki uporabo mediacije v sporih iz člena 2(1) te direktive določa kot pogoj za dopustnost tožbe v zvezi s temi spori, če takšna zahteva strankama ne preprečuje, da izvršujeta svojo pravico do dostopa do sodnega sistema.

Nasprotno je treba navedeno direktivo razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki določa, da morajo v okviru take mediacije potrošniki imeti obvezno pomoč odvetnika in se lahko iz postopka mediacije umaknejo le, če dokažejo, da obstaja utemeljen razlog za takšno odločitev.

(Glej točko 71 in izrek.)