Language of document :

2017 m. liepos 12 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Prancūzijos Respublika

(Byla C-420/17)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama O. Beynet ir C. Hermes

Atsakovė: Prancūzijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriėmusi visų priemonių, reikalingų sukurti sodinių startų bendrą apsaugos sistemą Landų departamente, Prancūzijos Respublika neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos 5 straipsnį.

Priteisti iš Prancūzijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija nusprendė, kad Prancūzija nepriėmė būtinų nuoseklių ir suderintų priemonių, reikalingų sukurti sodinių startų apsaugos sistemą ir neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvą 2009/147/EB1 .

____________

1  –    OL L 20, 2010 1 26, p. 7.