Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (Chancery Division) (Ühendkuningriik) 24. juulil 2017 – Abraxis Bioscience LLC versus Comptroller General of Patents

(kohtuasi C-443/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (Chancery Division)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Abraxis Bioscience LLC

Vastustaja: Comptroller General of Patents

Eelotsuse küsimus

Kas TKT määruse1 artikli 3 punkti d tuleb tõlgendada nii, et see võimaldab välja anda täiendava kaitse tunnistuse, kui artikli 3 punktis b viidatud müügiluba on esmane aluspatendiga hõlmatud luba turustada toodet ravimina ja kui see toode on vana toimeaine uus ravimvorm?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (ELT L 152, lk 1).