Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. srpnja 2017. uputio High Court of Justice (Chancery Division) (Ujedinjena Kraljevina) – Abraxis Bioscience LLC protiv Comptroller General of Patents

(predmet C-443/17)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Abraxis Bioscience LLC

Druga stranka u postupku: Comptroller General of Patents

Prethodno pitanje

Treba li članak 3. točku (d) Uredbe1 o SDZ-u tumačiti na način da dopušta izdavanje SDZ-a kada je odobrenje za stavljanje u promet iz članka 3. točke (b) prvo odobrenje u sklopu temeljnog patenta za stavljanje proizvoda u promet kao lijeka i kada je proizvod nova formula starog aktivnog sastojka?

____________

1 Uredba (EZ) br. 469/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove (SL L 152, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 64., str. 166.)