Language of document :

2017 m. liepos 24 d. High Court of Justice (Chancery Division) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Abraxis Bioscience LLC / Comptroller General of Patents

(Byla C-443/17)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (Chancery Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Abraxis Bioscience LLC

Atsakovas: Comptroller General of Patents

Prejudicinis klausimas

Ar PAL reglamento1 3 straipsnio d punktas turi būti aiškinamas taip, kad juo leidžiama išduoti papildomos apsaugos liudijimą, jei leidimas pateikti į rinką, nurodytas 3 straipsnio b dalyje, yra pirmasis leidimas pagrindinio patento taikymo srityje pateikti produktą į rinką kaip medicinos produktą ir jei tas produktas yra naujas senos veikliosios medžiagos junginys?

____________

1 2009 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo (OL L 152, p. 1).