Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. jūlijā iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) – Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

(lieta C-443/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice (Chancery Division)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Abraxis Bioscience LLC

Atbildētājs: Comptroller General of Patents

Prejudiciālie jautājumi

Vai PAS regulas 1 3. panta d) apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka ar to atļauts piešķirt PAS, ja 3. panta b) apakšpunktā noteiktā tirdzniecības atļauja pastāvoša pamatpatenta ietvaros ir pirmā atļauja laist produktu tirgū kā zāles un produkts ir vecās aktīvās vielas jauna formula?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm (OV L 152. 1. lpp.).