Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Združeno kraljestvo) 24. julija 2017 – Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

(Zadeva C-443/17)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Abraxis Bioscience LLC

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Comptroller General of Patents

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 3(d) Uredbe o DVC1 razlagati tako, da omogoča podelitev DVC, če je dovoljenje za promet iz člena 3(b) prvo dovoljenje v okviru osnovnega patenta za promet z izdelkom kot zdravilom in je proizvod v obliki nove sestave stare učinkovine?

____________

1 Uredba (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (UL 2009, L 152, str. 1).