Language of document : ECLI:EU:C:2017:699

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de première instance de Liège (Belgie) dne 22. června 2016 – Jean Jacob, Dominique Lennertz v. État belge

(Věc C-345/16)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de première instance de Liège

Účastníci původního řízení

Žalobci: Jean Jacob, Dominique Lennertz

Žalovaný: État belge

Předběžná otázka

Brání článek 39 [ES] tomu, aby v důsledku belgického daňového systému vyplývajícího z článku 155 ZDP z roku 1992, bez ohledu na to, zda se použije oběžník č. Ci.RH.331/575.420 ze dne 12. března 2008, byly lucemburské důchody žalobce osvobozené od daně na základě článku 18 Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění uzavřené mezi Belgií a Lucemburskem zahrnuty do výpočtu belgické daně a zohledněny při uplatnění daňových výhod upravených v ZDP z roku 1992 a aby byl nárok na uvedené výhody, jako je nezdanitelná část základu daně, dlouhodobé spoření, výdaje zaplacené s poukázkami na služby, výdaje vynaložené za účelem snižování nákladů na energie v domácnosti, na zabezpečení domácnosti proti krádeži nebo požáru, dary žalobce na dobročinné účely, snížen nebo poskytnut v menším rozsahu než v případě, že by oběma žalobcům plynuly příjmy ze zdrojů v Belgii a žalobkyně by namísto žalobce pobírala důchody pocházející výlučně z Belgie?

____________