Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 1. června 2017 – Gerhard Prenninger a další

(Věc C-329/17)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Gerhard Prenninger, Karl Helmberger, Franziska Zimmer, Franz Scharinger, Norbert Pühringer, Agrargemeinschaft Pettenbach, Marktgemeinde Vorchdorf, Marktgemeinde Pettenbach, Gemeinde Steinbach am Ziehberg

Předběžná otázka

Je třeba směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU1 ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí vykládat v tom smyslu, že vytvoření tras přes les za účelem zřízení a po dobu oprávněné existence systému energetického vedení představuje „odlesňování za účelem změny způsobu využívání půdy“ ve smyslu přílohy II bodu 1 písm. d) směrnice 2011/92?

____________

1 Úř. věst. L 26, s. 1.