Language of document :

A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2017. június 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gerhard Prenninger és társai

(C-329/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes(ek): Gerhard Prenninger, Karl Helmberger, Franziska Zimmer, Franz Scharinger, Norbert Pühringer, Agrargemeinschaft Pettenbach, Marktgemeinde Vorchdorf, Marktgemeinde Pettenbach, Gemeinde Steinbach am Ziehberg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet1 (KHV-irányelv), hogy a [villamos] energia átvitelét szolgáló távvezeték építése céljából és annak jogszerű fenntartásának tartamára kialakított „erdőnyiladék” a KHV-irányelv II. melléklete 1. pontjának d) alpontja értelmében „más földhasználatra történő áttérés céljából való erdőirtásnak” minősül?

____________

1 HL 2012. L 26., 1. o.