Language of document :

2017 m. birželio 1 d. Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gerhard Prenninger ir kt.

(Byla C-329/17)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatoriai: Gerhard Prenninger, Karl Helmberger, Franziska Zimmer, Franz Scharinger, Norbert Pühringer, Agrargemeinschaft Pettenbach, Marktgemeinde Vorchdorf, Marktgemeinde Pettenbach, Gemeinde Steinbach am Ziehberg

Prejudicinis klausimas

Ar 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo1 turi būti aiškinama taip, kad „trasų proskynų kirtimas“ siekiant nutiesti ir per teisėto naudojimo trukmę išlaikyti elektros energijos liniją yra „miško kirtimas siekiant pakeisti žemėnaudos rūšį“ pagal PAV direktyvos II priedo 1 punkto d papunktį?

____________

1 OL L 26, p. 1.