Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vredegerecht te Antwerpen (Belgia) 24. juulil 2017 – Woonhaven Antwerpen versus Khalid Berkani, Asmae Hajji

(kohtuasi C-446/17)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vredegerecht te Antwerpen

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Woonhaven Antwerpen

Kostjad: Khalid Berkani, Asmae Hajji

Eelotsuse küsimused

Kas sotsiaaleluruumide ehitamisega tegelevat Flandria valitsuse poolt tunnustatud ühingut, kes üürib tarbijale sotsiaaleluruumi välja üürisumma eest, mis sõltub ühelt poolt ühingu enda poolt kindlaks määratud turuväärtusest ja teiselt poolt üürniku sissetulekust ja perekonna koosseisust, tuleb pidada ettevõtjaks Euroopa Liidu õiguse tähenduses?

Kas sotsiaaleluruumide ehitamisega tegeleva tunnustatud ühingu ja tarbija vaheline suhe sotsiaaleluruumi üürileandmisel tarbijale, eelkõige selle suhte osaks olev tüüplepingu artikkel 11 on leping nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes1 tähenduses?

Kui leping või õigussuhe, mille raames annab sotsiaaleluruumide ehitamisega tegelev tunnustatud ühing tarbijale üürile sotsiaaleluruumi, kuulub nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes kohaldamisalasse ja kas sellist elamuehitusühingut, kes üürib tarbijale sotsiaaleluruumi välja üürisumma eest, mis sõltub ühelt poolt ühingu enda poolt kindlaks määratud turuväärtusest ja teiselt poolt üürniku sissetulekust ja perekonna koosseisust, tuleb kõnealuse üürileandmisega seoses pidada müüjaks või teenuste osutajaks viidatud direktiivi tähenduses?

____________

1 EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288.