Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vredegerecht te Antwerpen (Belgia) on esittänyt 24.7.2017 – Woonhaven Antwerpen v. Khalid Berkani ja Asmae Hajji

(Asia C-446/17)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Vredegerecht te Antwerpen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Woonhaven Antwerpen

Vastaajat: Khalid Berkani ja Asmae Hajji

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Flanderin hallituksen hyväksymä sosiaalista asuntotarjontaa harjoittava yhtiö, joka vuokraa sosiaaliasunnon kuluttajalle sellaista vuokraa vastaan, joka riippuu yhtäältä kyseisen yhtiön itse määrittämästä markkina-arvosta ja toisaalta vuokralaisen tuloista ja perheen kokoonpanosta, katsottava unionin oikeudessa tarkoitetuksi yritykseksi?

Onko hyväksytyn sosiaalista asuntotarjontaa harjoittavan yhtiön ja kyseiseltä yhtiöltä sosiaaliasunnon vuokraavan kuluttajan välinen suhde, erityisesti tähän suhteeseen kuuluvan mallisopimuksen 11 kohta, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetussa neuvoston direktiivissä 93/13/ETY1 tarkoitettu sopimus?

Kuuluuko sopimus eli oikeussuhde, jonka puitteissa hyväksytty sosiaalista asuntotarjontaa harjoittava yhtiö vuokraa kuluttajalle sosiaaliasunnon, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun direktiivin 93/13/ETY soveltamisalaan, ja onko hyväksytty sosiaalista asuntotarjontaa harjoittava yhtiö, joka vuokraa kuluttajalle sosiaaliasunnon sellaista vuokraa vastaan, joka riippuu yhtäältä yhtiön itse määrittämästä markkina-arvosta ja toisaalta vuokralaisen tuloista ja perheen kokoonpanosta, katsottava tällaisen vuokrauksen yhteydessä direktiivissä tarkoitetuksi elinkeinonharjoittajaksi?

____________

1 EYVL 1993, L 95, s. 29.