Language of document :

Kanne 31.7.2017 – Fleig v. EUH

(Asia T-492/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Stephan Fleig (Berliini, Saksa) (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Vastaaja: Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) henkilöstöosaston johtajan viranomaisena, jolla on oikeus tehdä sopimuksia palvelukseen ottamisesta, 19.9.2016 tekemän päätöksen irtisanoa kantajan toistaiseksi voimassa ollut sopimus 19.6.2017 lukien (siinä muodossa, jossa tämä irtisanomispäätös viimeksi oli kantajan valituksen hylkäämisen jälkeen 19.4.2017)

velvoittamaan EUH korvaamaan kantajalle kohtuulliseksi katsottu summa, joka suuruuden unionin yleinen tuomioistuin harkintavaltaansa käyttäen määrittää, tälle aiheutuneen henkisen kärsimyksen vuoksi ja

velvoittamaan EUH korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste: Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ilmeiset arviointivirheet

Toinen kanneperuste: EUH on loukannut huolenpitovelvoitetta, oikeutta hyvään hallintoon (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artikla), suhteellisuusperiaatetta ja suojaa perusteettomalta irtisanomiselta (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 30 artikla)

Kolmas kanneperuste: Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa määrättyä oikeutta tulla kuulluksi on loukattu.

____________