Language of document :

Tužba podnesena 31. srpnja 2017. – Fleig protiv ESVD-a

(predmet T-492/17)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Stephan Fleig (Berlin, Njemačka) (zastupnik: H. Tettenborn, odvjetnik)

Tuženik: Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku direktora Uprave za „ljudske resurse” Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) od 19. rujna 2016., kojom je djelujući u svojstvu tijela ovlaštenog za sklapanje ugovora o radu, odlučio raskinuti tužiteljev ugovor o radu na neodređeno vrijeme s učinkom od 19. lipnja 2017. (u verziji kojom je ta odluka o raskidu potvrđena 19. travnja 2017. odbijanjem tužiteljeve žalbe);

naloži ESVD-u da tužitelju kao naknadu za nastalu neimovinsku štetu isplati razuman iznos čiju visinu će odrediti Opći sud; i

naloži ESVD-u snošenje vlastitih troškova i tužiteljevih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

    Prvi tužbeni razlog: očita pogreška u ocjeni Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD)

    Drugi tužbeni razlog: povreda ESVD-ove obveze dužne pažnje, načela dobre uprave (članak 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima), načela proporcionalnosti i zaštite u slučaju neopravdanog otkaza (članak 30. Povelje Europske unije o temeljnim pravima)

    Treći tužbeni razlog: povreda prava na saslušanje iz članka 41. stavka 1. i stavka 2. točke (a) Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

____________