Language of document :

2017. július 31-én benyújtott kereset – Fleig kontra EKSZ

(T-492/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Stephan Fleig (Berlin, Németország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: Európai Külügyi Szolgálat

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Külügyi Szolgálat Emberi erőforrások igazgatósága munkaszerződések megkötésére jogosult hatóságként eljáró igazgatójának 2016. szeptember 19-i azon határozatát, amelyben a felperes határozatlan időre szóló szerződésének 2017. június 17-i hatállyal történő megszüntetéséről döntött (e megszüntető határozat legutóbbi változata szerint, melyet a felperes 2017. április 19-i panaszának elutasításakor továbbítottak neki);

kötelezze az ESZAK-ot az őt ért nem vagyoni kár megtérítéseként észszerű összeg vagy a Törvényszék által megállapítandó összeg megfizetésére;

kötelezze az ESZAK-ot arra, hogy saját költségein felül viselje a felperes költségeit is.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

Az első jogalap az ESZAK által elkövetett nyilvánvaló mérlegelési hibára vonatkozik.

A második jogalap arra vonatkozik, hogy az ESZAK megsértette a gondoskodási kötelezettséget, a megfelelő ügyintézést elvét (az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke), az arányosság elvét és indokolatlan elbocsátással szembeni védelemhez való jogát (az Európai Unió Alapjogi Chartájának 30. cikke).

A harmadik jogalap az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkének (1) bekezdésében és 41. cikke (2) bekezdésének a) pontjában foglalt meghallgatáshoz való jog megsértésére vonatkozik.

____________