Language of document :

2017 m. liepos 31 d. pareikštas ieškinys byloje Fleig / EIVT

(Byla T-492/17)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Stephan Fleig (Berlynas, Vokietija), atstovaujamas advokato H. Tettenborn

Atsakovė: Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT)

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. rugsėjo 19 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) Personalo direktorato direktoriaus, atsakingo už darbo sutarčių nutraukimą, sprendimą nuo 2017 m. birželio 19 d. nutraukti ieškovo neterminuotą darbo sutartį (atsižvelgiant į paskutinę darbo sutarties nutraukimo sprendimo redakciją, priimtą 2017 m. balandžio 19 d. atmetus ieškovo skundą),

priteisti iš EIVT išmokėti ieškovui kaip kompensaciją už patirtą moralinę žalą protingą sumą, kurios dydį savo nuožiūra nustatytų Bendrasis Teismas, ir

priteisti iš EIVT padengti savo pačios ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas: akivaizdžios Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) vertinimo klaidos.

Antrasis ieškinio pagrindas: rūpestingumo pareigos, gero administravimo principo (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnis), proporcingumo principo ir apsaugos nuo neteisėto atleidimo iš darbo (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 30 straipsnis) pažeidimas.

Trečiasis ieškinio pagrindas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies a punkte numatytos teisės būti išklausytam pažeidimas.

____________