Language of document :

Acțiune introdusă la 31 iulie 2017 – Fleig/SEAE

(Cauza T-492/17)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Stephan Fleig (Berlin, Germania) (reprezentant: H. Tettenborn, avocat)

Pârât: Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei, adoptate la 19 septembrie 2019 de către directorul Direcției „Resurse umane” a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), acționând în calitate de autoritate abilitată să încheie contracte de muncă, de a rezilia contractul de muncă pe durată nedeterminată al reclamantului începând cu 19 iunie 2017 (în versiunea deciziei de reziliere rezultate din respingerea reclamației reclamantului, intervenită la 19 aprilie 2017);

obligarea SEAE la plata către reclamant, cu titlu de reparare a prejudiciului moral suferit de către acesta din urmă, a unei sume adecvate, al cărei cuantum exact este lăsat la aprecierea Tribunalului;

obligarea SEAE la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă trei motive.

Primul motiv se întemeiază pe o eroare vădită de apreciere a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE).

Al doilea motiv se întemeiază pe încălcarea obligației de diligență, a principiului bunei administrări (articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene), a principiului proporționalității, precum și a protecției împotriva oricărei concedieri nejustificate (articolul 30 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene).

Al treilea motiv se întemeiază pe încălcarea dreptului de a fi ascultat consacrat la articolul 41 alineatul (1) și la articolul 41 alineatul (2) litera (a) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

____________