Language of document :

Tožba, vložena 31. julija 2017 – Fleig/ESZD

(Zadeva T-492/17)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Stephan Fleig (Berlin, Nemčija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo z dne 19. septembra 2016, s katero je direktor direktorata za kadrovske zadeve Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) kot organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, odločil o odpovedi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas tožeče stranke z učinkom od 19.06.2017 (v različici, v kateri je bila ta odločba o odpovedi izdana nazadnje na podlagi zavrnitve pritožbe tožeče stranke z dne 19.04.2017), razglasi za nično;

ESZD naloži, da tožeči stranki plača ustrezen znesek kot nadomestilo za nastalo nepremoženjsko škodo, katerega višino bo določilo Splošno sodišče, ter

ESZD naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov, nastalih tožeči stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

Prvi tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD)

Drugi tožbeni razlog: kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja s strani ESZD, načela dobrega upravljanja (člen 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah), načela sorazmernosti ter varstva pred neupravičeno odpustitvijo (člen 30 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah)

Tretji tožbeni razlog: kršitev pravice do izjave iz člena 41(1) in (2)(a) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

____________