Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 26. juulil 2017 – A & G Fahrschul-Akademie GmbH versus Finanzamt Wolfenbüttel

(kohtuasi C-449/17)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja ja kassatsioonkaebuse esitaja: A & G Fahrschul-Akademie GmbH

Vastustaja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Finanzamt Wolfenbüttel

Eelotsuse küsimused

1.    Kas kooli- või ülikoolihariduse mõiste nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ1 , mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 132 lõike 1 punktides i ja j hõlmab mootorsõidukijuhi koolitust B ja C1 kategooria juhilubade saamiseks?

2.    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt, siis

kas kaebaja tunnustamine nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 132 lõike 1 punkti i tähenduses sarnastel eesmärkidel tegutseva organisatsioonina võib tuleneda 25. augusti 1969. aasta mootorsõidukijuhi koolituse seaduse (Gesetz über das Fahrlehrerwesen, Bundesgesetzblatt I 1969, lk 1336, viimati muudetud 28. novembri 2016. aasta seadusega, Bundesgesetzblatt I 2016, lk 2722, Fahrlehrergesetz) sätetest, mis reguleerivad mootorsõidukijuhi õpetaja eksami sooritamist ning mootorsõidukijuhi õpetaja õiguse ja mootorsõidukijuhi koolituse läbiviimise õiguse andmist, samuti üldisest huvist koolitada mootorsõidukijuhte ohututeks, vastutustundlikeks ja keskkonnateadlikeks liiklejateks?

3.    Kui teisele küsimusele tuleb vastata eitavalt, siis

kas õpetajate antava eraõppe mõiste nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 132 lõike 1 punktis j eeldab, et maksukohustuslase puhul on tegemist üksikettevõtjaga?

4.    Kui teisele ja kolmandale küsimusele tuleb vastata eitavalt, siis

kas koolitaja on „eraõpet andev õpetaja“ nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 132 lõike 1 punkti j tähenduses alati juhul, kui ta tegutseb enda nimel ja omal vastutusel, või peab „eraõpet andev õpetaja“ vastama täiendavatele tingimustele?

____________

1 ELT L 347, lk 1.