Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Riigikohus (Estonia) la 8 august 2017 – AS Viking Motors, OÜ TKM Beauty Eesti, AS TKM King, Kaubamaja AS, Selver AS/Tallinna linn, Maksu- ja Tolliamet

(Cauza C-475/17)

Limba de procedură: estona

Instanța de trimitere

Riigikohus

Părțile din procedura principală

Recurente: AS Viking Motors, OÜ TKM Beauty Eesti, AS TKM King, Kaubamaja AS, Selver AS

Intimați: Tallinna linn, Maksu- ja Tolliamet

Întrebarea preliminară

Articolul 401 din Directiva 2006/112/CE1 a Consiliului trebuie interpretat în sensul că se opune unei taxe naționale care se aplică în mod general și proporțional cu prețul, dar care, în temeiul dispozițiilor pertinente, se percepe numai în etapa vânzării unui bun sau a unui serviciu către un consumator, astfel încât consumatorul suportă în definitiv sarcina fiscală finală, ceea ce compromite funcționarea sistemului comun al TVA-ului și denaturează concurența?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).