Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunalul Cluj (România) la data de 9 august 2017 – IQ / JP

(Cauza C-478/17)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Tribunalul Cluj

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: IQ

Pârât: JP

Întrebările preliminare

Dacă sintagma „instanţele judecătoreşti dintr-un stat membru competente pentru a soluţiona cauza pe fond” utilizată în alineatul 15 se referă atât la instanţele care soluţionează cauza în primă instanţă, cât şi la cele care soluţionează căile de atac. Interesează dacă poate avea loc o trimitere a cauzei în temeiul articolului 15 din Regulamentul nr. 2201/20031 către o instanţă mai bine plasată, în cazul în care instanţa competentă căreia i se solicită trimiterea cauzei unei instanţe mai bine plasate este o instanţă de apel, în timp ce instanţa mai bine plasată este o instanţă care judecă în primul grad de jurisdicţie.

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, care este ar trebui să fie în opinia Curții soarta hotărârii pronunțate în primă instanţă de instanţa competentă care procedează la trimiterea cauzei instanţei mai bine plasate?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO 2003 L 338, p.1, Ediţie specială, 19/vol. 6, p. 183)