Language of document :

A Conseil d'État (Franciaország) által 2017. augusztus 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Google Inc. kontra Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

(C-507/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: Google Inc.

Alperes: Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Az eljárásban részt vesznek: Wikimedia Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft Corp., Reporters Committee for Freedom of the Press és társai, Article 19 és társai, Internet Freedom Foundation és társai, Défenseur des droits

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Az Európai Unió Bírósága által az 1995. október 24-i irányelv1 12. cikke b) pontjának, valamint 14. cikke a) pontjának rendelkezései alapján 2014. május 13-i ítéletében2 megállapított „linkek közüli törléshez való jogot” úgy kell-e értelmezni, hogy a keresőmotor üzemeltetője, amikor eleget tesz egy linkek közüli törlésre irányuló kérelemnek, akkor e törlést keresőmotorja valamennyi domainnevén el kell végeznie, oly módon, hogy a vitatott linkek ne jelenjenek meg, függetlenül attól, hogy honnan végezték a kérelmező neve kapcsán kezdeményezett keresést, beleértve azt is, ha ez az 1995. október 24-i irányelv területi hatályán kívül eső hely?

2) Az ezen első kérdésre adandó nemleges válasz esetén az Európai Unió Bíróságának fent hivatkozott ítéletében szereplő „linkek közüli törléshez való jogot” úgy kell-e értelmezni, hogy amikor eleget tesz egy linkek közüli törlésre irányuló kérelemnek, a keresőmotor üzemeltetője az azon államnak megfelelő domainnéven köteles a kérelmező neve alapján végzett keresés eredményeként megjelenített találatok közül törölni a vitatott linkeket, amelyből a kérelem benyújtottnak tekintendő, vagy szélesebb körben, a keresőmotor azon domainnevein, amelyek megfelelnek e keresőmotornak az Európai Unió valamennyi tagállamára vonatkozó földrajzi kiterjesztéseinek?

3) Ezenkívül. a 2. pontban hivatkozott kötelezettség kiegészítéseként, az Európai Unió Bíróságának fent hivatkozott ítéletében szereplő „linkek közüli törléshez való jogot” úgy kell-e értelmezni, hogy amikor eleget tesz egy linkek közül törlésre irányuló kérelemnek, a keresőmotor üzemeltetője köteles a „földrajzi blokkolás” elnevezésű technológia segítségével megakadályozni, hogy a „törléshez való jog” jogosultjának lakóhelye szerinti államban találhatónak minősített IP címről hozzáférjenek a jogosult neve alapján végzett keresés eredményeként előálló találatok között megjelenő vitatott linkekhez, vagy pedig általánosabban úgy, hogy ezt az 1995. október 24-i irányelv hatálya alá tartozó valamelyik tagállamban találhatónak minősített IP cím vonatkozásában kell biztosítani, függetlenül a keresést végző internetfelhasználó által igénybe vett domainnévtől?

____________

1 A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1995. L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.)

2 2014. május 13-i Google Spain és Google ítélet, C-131/12, EU:C:2014:317.