Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 21. avgusta 2017 – Google Inc./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(Zadeva C-507/07)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Google Inc.

Tožena stranka: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Druge stranke v postopku: Wikimedia Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft Corp., Reporters Committee for Freedom of the Press in drugi, Article 19in drugi, Internet Freedom Foundationin drugi, Défenseur des droits

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    1. Ali je treba „pravico do odstranitve povezav“, kot jo je Sodišče Evropske unije potrdilo v sodbi z dne 13. maja 20141 na podlagi določb členov 12(b) in 14(a) Direktive z dne 24. oktobra 19952 , razlagati tako, da mora upravljavec iskalnika, če ugodi zahtevi za odstranitev povezav, te povezave odstraniti z vseh imen domen svojega iskalnika, tako da se sporne povezave ne prikažejo več v nobenem kraju, iz katerega se opravi iskanje na podlagi imena osebe, ki je zahtevala odstranitev, tudi zunaj ozemeljskega področja uporabe Direktive z dne 24. oktobra 1995?

2.    Če je odgovor na to prvo vprašanje nikalen, ali je treba „pravico do odstranitve povezav“, kot jo je Sodišče Evropske unije potrdilo v zgoraj navedeni sodbi, razlagati tako, da mora upravljavec iskalnika, če ugodi zahtevi za odstranitev povezav, sporne povezave odstraniti samo s seznama zadetkov, ki se prikažejo po iskanju na podlagi imena osebe, ki je zahtevala odstranitev, na imenu domene, ki ustreza državi, za katero se šteje, da je bila v njej zahteva podana, ali splošneje na imenih domen iskalnika, ki ustrezajo nacionalnim priponam tega iskalnika za vse države članice Evropske unije?

3.    Poleg tega, ali je treba poleg obveznosti, navedene v točki 2, „pravico do odstranitve povezav“, kot jo je Sodišče Evropske unije potrdilo v zgoraj navedeni sodbi, razlagati tako, da mora upravljavec iskalnika, če ugodi zahtevi za odstranitev povezav, s tako imenovano tehniko „geoblokiranja“ z naslova IP, za katerega se šteje, da se nahaja v državi prebivališča upravičenca do „pravice do odstranitve povezav“, odstraniti sporne zadetke, ki se prikažejo po iskanju na podlagi njegovega imena, ali celo splošneje z naslova IP, za katerega se šteje, da se nahaja v eni od držav članic, za katere velja Direktiva z dne 24. oktobra 1995, in to neodvisno od imena domene, ki ga uporabi internetni uporabnik, ki opravi iskanje?

____________

1 Sodba z dne 13. maja 2014, Google Spain in Google, C-131/12, EU:C:2014:317.

2 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Ul, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355).