Language of document :

Acțiune introdusă la 21 august 2017 – Comisia Europeană/Irlanda

(Cauza C-504/17)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Tomat, J. Tomkin, agenți)

Pârâtă: Irlanda

Reclamanta solicită Tribunalului:

constatarea faptului că, prin negarantarea aplicării ratelor minime de impozitare prevăzute de Directiva 2003/96/CE1 a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității, Irlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 4 și 7 din directiva respectivă;

constatarea faptului că, prin permiterea utilizării combustibilului marcat în scopul propulsării ambarcațiunilor private de agrement, chiar dacă un astfel de combustibil nu a fost supus niciunei scutiri sau reduceri a accizelor, Irlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Directivei 95/60/CE2 din 27 noiembrie 1995 privind marcarea fiscală a motorinelor și a kerosenului;

obligarea Irlandei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Comisia consideră că sistemul prin care Irlanda impune și colectează accize la combustibilul utilizat în propulsarea ambarcațiunilor private de agrement este incompatibil cu obligațiile care îi revin în temeiul Directivei 2003/96/CE a Consiliului („Directiva privind impozitarea energiei”) și al Directivei 95/60/CE („Directiva privind marcarea fiscală”).

În ceea ce privește plata accizelor, este evident că numai o minoritate foarte redusă a proprietarilor de ambarcațiuni de agrement depun efectiv declarații de plată a ratei integrale a taxei vamale. Comisia consideră de asemenea că permiterea vânzării combustibilului marcat pentru utilizări care sunt supuse unei rate integrale a accizelor este fundamental incompatibilă cu Directiva privind marcarea fiscală. Obligația de a marca combustibilul care a fost supus unei rate reduse a accizelor este destinată în mod specific să garanteze că acel combustibil se distinge în mod clar de combustibilul pentru care s au plătit taxe vamale integrale. Or, efectul măsurii naționale este acela că, atunci când se găsește combustibil marcat în rezervorul unei ambarcațiuni private de agrement care s a realimentat în Irlanda, nu este posibil să se stabilească pe baza marcării dacă combustibilul utilizat a fost supus unei rate integrale sau reduse a accizelor.

____________

1 JO 2003, L 283, p. 51, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 98.

2 JO 1995, L 291, p. 46, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 11.