Language of document :

Acțiune introdusă la 3 august 2017 - Grecia/Comisia

(Cauza T-480/17)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Republica Elenă (reprezentanți: G. Kanellopoulos și Α. Vasilopoulou)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei de punere în executare atacate a Comisiei din 26 iunie 2017, în măsura în care, în cadrul controlului de conformitate, prin aceasta sunt excluse de la finanțarea de către Uniunea Europeană cheltuieli ale Republicii Elene în cuantum de 1 182 054,72 euro pentru corecții punctuale, prin intermediul unor rectificări financiare pe o bază forfetară din cauza unor carențe imputate în aplicarea eco-condiționării în cadrul Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru anii de cerere 2012, 2013 și 2014, în conformitate cu cele expuse cu privire la fapte și la motivele anulării și

și obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive de anulare.

Prin intermediul primului motiv de anulare, reclamanta susține că corecția a fost impusă cu nerespectarea normelor, este afectată de o eroare de fapt, de o motivare lacunară și inexactă și încălcă principiile bunei administrări și echității, după cum se arată în detaliu în special în cadrul primului aspect al acestui motiv, pentru carențe imputate în privința unor diferite aspecte ale controlului cerințelor de reglementare în materie de gestionare și în privința unor aspecte particulare ale controlului cerințelor minime pentru îngrășăminte și pentru utilizarea unor produse fitosanitare și în cadrul celui de al doilea aspect al acestui motiv consacrat carenței imputate în analiza riscurilor.

Al doilea motiv de anulare se întemeiază pe o lipsă de motivare, pe o eroare de fapt, pe nerespectarea principiului proporționalității în măsura în care în decizia atacată este respins calculul exact al incidenței financiare a carențelor identificate, presupunând că sunt dovedite, efectuat de autoritățile elene cu luarea în considerare a recomandărilor organului de conciliere al Comisiei.

____________