Language of document :

Beļģijas Karalistes iesniegts pieteikums atzinuma saņemšanai saskaņā ar LESD 218. panta 11. punktu

(Atzinums 1/17)

Tiesvedības valoda – visas ES oficiālās valodas

Pieteikuma iesniedzēja

Beļģijas Karaliste (pārstāvji – C. Pochet, L. Van den Broeck un M. Jacobs)

Tiesai uzdotais jautājums

Vai Briselē 2016. gada 30. oktobrī parakstītā Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, astotās nodaļas (“Ieguldījumi”) F iedaļa (“Ieguldītāju un valstu ieguldījumu strīdu izšķiršana”) ir saderīga ar Līgumiem, tai skaitā ar pamattiesībām?

____________