Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.9.2017 – Slovakian tasavalta (C-643/15) ja Unkari (C-647/15) v. Euroopan unionin neuvosto

(yhdistetyt asiat C-643/15 ja C-647/15)1

(Kumoamiskanne – Päätös (EU) 2015/1601 – Helleenien tasavallan ja Italian tasavallan hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimenpiteet – Kolmansien maiden kansalaisten tiettyjen jäsenvaltioiden alueelle tapahtuvan äkillisen joukoittaisen maahantulon aiheuttama hätätilanne – Kyseisten kansalaisten siirrot muihin jäsenvaltioihin – Sisäisiä siirtoja koskevat kiintiöt – SEUT 78 artiklan 3 kohta – Oikeudellinen perusta – Soveltamisen edellytykset – Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän toimen käsite – SEUT 289 artiklan 3 kohta – Eurooppa-neuvoston hyväksymien päätelmien pakottavuus Euroopan unionin neuvostossa – SEU 15 artiklan 1 kohta ja SEUT 68 artikla – Olennaiset menettelymääräykset – Euroopan komission ehdotuksen muuttaminen – Vaatimukset, joiden mukaan Euroopan parlamenttia on kuultava uudelleen ja Euroopan unionin neuvoston on tehtävä päätöksensä yksimielisesti – SEUT 293 artikla – Oikeusvarmuuden periaate ja suhteellisuusperiaate)

Oikeudenkäyntikielet: slovakki ja unkari

Asianosaiset

Kantajat: Slovakian tasavalta (edustaja: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) (asia C-643/15) ja Unkari (asiamiehet: M. Z. Fehér ja G. Koós) (asia C-647/15)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Chavrier, K. Pleśniak, N. Pethő ja Z. Kupčová)

Väliintulija, joka tukee kantajien vaatimuksia: Puolan tasavalta (asiamiehet: B. Majczyna ja M. Kamejsza)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Belgian kuningaskunta (asiamiehet: J. Van Holm, M. Jacobs ja C. Pochet), Saksan liittotasavalta (asiamiehet: T. Henze, R. Kanitz ja J. Möller (asia 647/15)), Helleenien tasavalta (asiamiehet: M. Michelogiannaki ja A. Samoni-Rantou), Ranskan tasavalta (asiamiehet: D. Colas, F.-X. Bréchot ja E. Armoet), Italian tasavalta (asiamies: G. Palmieri, avustajanaan L. D’Ascia, avvocato dello Stato), Luxemburgin suurherttuakunta (asiamiehet: A. Germeaux, C. Schiltz ja D. Holderer), Ruotsin kuningaskunta (asiamiehet: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, O. Widgren, E. Karlsson ja L. Swedenborg) ja Euroopan komissio (asiamiehet: M. Condou-Durande ja K. Talabér-Ritz (asia C-647/15), J. Baquero Cruz ja A. Tokár (asia C-643/15) sekä G. Wils)

Tuomiolauselma

Kanteet hylätään.

Slovakian tasavalta ja Unkari vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

Belgian kuningaskunta, Saksan liittotasavalta, Helleenien tasavalta, Ranskan tasavalta, Italian tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Puolan tasavalta, Ruotsin kuningaskunta ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 38, 1.2.2016.