Language of document :

2017 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Slovakijos Respublika (C-643/15) ir Vengrija (C-647/15) / Europos Sąjungos Taryba

(Sujungtos bylos C-643/15 ir C-647/15)1

(Ieškinys dėl panaikinimo – Sprendimas (ES) 2015/1601 – Graikijos Respublikos ir Italijos Respublikos labui nustatytos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje – Dėl staigaus trečiųjų šalių piliečių antplūdžio kai kurių valstybių teritorijoje susidariusi nepaprastoji padėtis – Šių piliečių perkėlimas į kitų valstybių narių teritoriją – Perkėlimo kvotos – SESV 78 straipsnio 3 dalis – Teisinis pagrindas – Taikymo sąlygos – „Pagal teisėkūros procedūrą priimamo akto“ sąvoka – SESV 289 straipsnio 3 dalis – Europos Vadovų Tarybos patvirtintų išvadų privalomumas Europos Sąjungos Tarybai – ESS 15 straipsnio 1 dalis ir SESV 68 straipsnis – Esminiai procedūriniai reikalavimai – Europos Komisijos pasiūlymo pakeitimas – Naujo konsultavimosi su Europos Parlamentu ir vieningo balsavimo Europos Sąjungos Taryboje reikalavimai – SESV 293 straipsnis – Teisinio saugumo ir proporcingumo principai)

Proceso kalbos: slovakų ir vengrų

Šalys

Ieškovės: Slovakijos Respublika (C-643/15), atstovaujama Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ir Vengrija (C-647/15), atstovaujama M. Z. Fehér ir G. Koós

Ieškovės pusėje įstojusi į bylą šalis: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna ir M. Kamejsza

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Chavrier, K. Pleśniak, N. Pethő ir Z. Kupčová

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Belgijos Karalystė, atstovaujama J. Van Holm, M. Jacobs ir C. Pochet, Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama T. Henze, R. Kanitz ir J. Möller (C-647/15), Graikijos Respublika, atstovaujama M. Michelogiannaki ir A. Samoni-Rantou, Prancūzijos Respublika, atstovaujama D. Colas, F.-X. Bréchot ir E. Armoet, Italijos Respublika, atstovaujama G. Palmieri, padedamos avvocato dello Stato L. D’Ascia, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, atstovaujama A. Germeaux, C. Schiltz ir D. Holderer, Švedijos Karalystė, atstovaujama A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, O. Widgren, E. Karlsson ir L. Swedenborg, Europos Komisija, atstovaujama M. Condou-Durande, K. Talabér-Ritz (C-647/15), J. Baquero Cruz, A. Tokár (C-643/15) ir G. Wils

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinius.

Slovakijos Respublika ir Vengrija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jų priteisiamos Europos Sąjungos Tarybos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Belgijos Karalystė, Vokietijos Federacinė Respublika, Graikijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Italijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Lenkijos Respublika, Švedijos Karalystė ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 38, 2016 2 1.