Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 7. august 2017 – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG mod Hauptzollamt Hannover

(Sag C-471/17)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG

Sagsøgt: Hauptzollamt Hannover

Præjudicielt spørgsmål

Er stegte nudler »tørrede« pastaprodukter som omhandlet i underposition KN 1902 3010 1 ?

____________

1     Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23.7.1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256, s. 1)