Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgerichts Hamburg (Nemčija) 7. avgusta 2017 – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hannover

(Zadeva C-471/17)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG

Tožena stranka: Hauptzollamt Hannover

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali so ocvrti rezanci „posušene“ testenine v smislu tarifne podštevilke 19023010 KN1 ?

____________

1 Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 02 zvezek 002 str. 382).