Language of document :

Tožba, vložena 15. septembra 2017 – PlasticsEurope/ECHA

(Zadeva T-636/17)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: PlasticsEurope (Bruselj, Belgija) (zastopniki: R. Cana, E. Mullier, in F. Mattioli, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska agencija za kemikalije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je tožba dopustna in utemeljena,

razglasi za ničen sklep, objavljen 7. julija 2017, o posodobitvi obstoječega vnosa Bisfenola A na seznam snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost na podlagi člena 57(f) Uredbe (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (UL 2006, L 396, str. 1, Uredba REACH),

ECHA naloži plačilo stroškov postopka, in

po potrebi sprejme druge pravične ukrepe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest tožbenih razlogov.

Prvi tožbeni razlog temelji na tem, da je tožena stranka kršila načelo pravne varnosti, s tem da je uporabila neskladna in nepredvidljiva merila pri presoji, glede BPA, domnevnih lastnosti endokrinih motilcev (EM), ki vplivajo na zdravje ljudi.

Drugi tožbeni razlog temelji na tem, da je tožena stranka storila očitno napako pri presoji in kršila dolžnost skrbnega ravnanja.

Tožena stranka ni dokazala, da je BPA snov, ki ima lastnosti endokrinih motilcev, za katere obstajajo znanstveni dokazi o verjetnih resnih učinkih na zdravje ljudi ali okolje, ki vzbujajo enakovredno raven zaskrbljenosti kot ostale snovi iz odstavkov od (a) do (e) člena 57 Uredbe REACH, saj je tožena stranka želela le dokazati, (i) da ima BPA zatrjevane „lastnosti endokrinih motilcev“ , (ii) da identifikacija BPA ni v skladu z merili, določenimi v členu 57(f) Uredbe REACH in s splošnimi načeli prava EU in (iii) da je tožena stranka je storila očitno napako pri presoji, s tem ko ni upoštevala določitve varne stopnje kot upoštevnega dejavnika za presojo BPA glede na merila iz člena 57(f) Uredbe REACH; in

Tožena stranka ni upoštevala vseh upoštevnih informacij, in zlasti študije CLARITY-BPA.

Tretji tožbeni razlog temelji na tem, da sta v izpodbijanem sklepu kršeni načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj, saj niso bile upoštevane pričakovane študije, ki so bile priznane kot upoštevne za presojo zatrjevanih lastnosti ED BPA, in zlasti študije CLARITY-BPA, in s tem, ko ni bila upoštevana določitev varne stopnje kot upoštevni dejavnik za določanje enake stopnje zaskrbljenosti.

Četrti tožbeni razlog temelji na tem, da sta v izpodbijanem sklepu kršena člena 59 in 57(f) Uredbe REACH, s tem ko je bil BPA identificiran kot snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost na podlagi meril iz člena 57(f), saj se člen 57(f) nanaša le na snovi, ki še niso bile identificirane na podlagi člena od 57(a) do (e).

Peti tožbeni razlog temelji na tem, da se v izpodbijanem sklepu krši člen 2(8)(b) Uredbe REACH, ker so bili intermediati izključeni iz celotnega naslova VII, in torej niso vključeni v člena 57 in 59 in za njih ni potrebna avtorizacija.

6.    Šesti tožbeni razlog temelji na tem, da se v izpodbijanem sklepu krši načelo sorazmernosti, ker je bil BPA vključen na seznam snovi, čeprav ni intermediat, kar presega meje primernega in nujnega za dosego uresničevanega cilja in ni najbolj omejujoč ukrep, ki bi ga lahko sprejela Agencija.

____________