Language of document :

Tužba podnesena 27. rujna 2017. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

(predmet C- 569/17)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: T. Scharf, G. von Rintelen i I. Galindo Martín, agenti)

Tuženik: Kraljevina Španjolska

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Kraljevina Španjolska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 42. stavka 1. Direktive 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/20101 , time što do 21. ožujka 2016. nije donijela zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s tom direktivom odnosno što, u svakom slučaju, Komisiji nije dostavila takve propise;

na temelju članka 260. stavka 3. UFUE-a, naloži Kraljevini Španjolskoj plaćanje dnevne novčane kazne u iznosu od 105 991,60 eura, računajući od dana izricanja presude kojom se utvrđuje neispunjenje obveze donošenja propisa kojima se prenosi Direktiva 2014/17/EU ili, u svakom slučaju, obveze njihova dostavljanja Komisiji;

naloži Kraljevini Španjolskoj snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Na temelju članka 42. stavka 2. Direktive 2014/17/EU, države članice bile su dužne najkasnije do 21. ožujka 2016. donijeti nacionalne mjere potrebne za njezino prenošenje u nacionalno pravo. Budući da Kraljevina Španjolska nije obavijestila Komisiju o prenošenju Direktive, Komisija je odučila pokrenuti postupak pred Sudom.

U svojoj tužbi ona predlaže Sudu da Kraljevini Španjolskoj naloži plaćanje dnevne novčane kazne od 105 991,60 eura. Njezin iznos izračunan je uzimajući u obzir težinu i trajanje povrede te odvraćajući učinak s obzirom na platežnu sposobnost predmetne države članice.

____________

1 SL 2014., L 60, str. 34