Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 5. října 2017 – Mabrouk v. Rada

(Věc T-175/15)1

„Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku – Opatření přijatá vůči osobám odpovědným za zneužití státních prostředků a osobám nebo subjektům s nimi spojeným – Zmrazení finančních prostředků – Seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení finančních prostředků – Ponechání jména žalobce na seznamu – Nedostatečný skutkový základ – Zjevně nesprávné posouzení – Nesprávné právní posouzení – Právo na vlastnictví – Zásada řádné správy – Přiměřená délka soudního řízení – Presumpce neviny – Návrh na úpravu žaloby – Potvrzující akt – Nepřípustnost“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunisko)(zástupci: J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard, N. Boulay, avocats, a S. Crosby, solicitor)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: A. de Elera-San Miguel Hurtado a G. Étienne a následně A. de Elera-San Miguel Hurtado, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba podle článku 263 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/157 ze dne 30. ledna 2015, kterým se mění rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku (Úř. věst. 2015, L 26, s. 29), v rozsahu, v němž se týká žalobce, zrušení rozhodnutí Rady ze dne 16. listopadu 2015, kterým byla zamítnuta žádost žalobce ze dne 29. května 2015 o vyškrtnutí jeho jména ze seznamu přiloženého k rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP ze dne 31. ledna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku (Úř. věst. 2011, L 28, s. 62), a zrušení rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/119 ze dne 28. ledna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/72. (Úř. věst. 2016, L 23, s. 65), v rozsahu, v němž se týká žalobce.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.

____________

1 Úř. věst. C 236, 20.7.2015.