Language of document :

Presuda Općeg suda od 5. listopada 2017. – Mabrouk protiv Vijeća

(predmet T-175/15)1

(„Zajednička vanjska i sigurnosna politika – Mjere ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu – Mjere protiv osoba odgovornih za pronevjeru javnih financijskih sredstava i povezanih osoba i subjekata – Zamrzavanje financijskih sredstava – Popis osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava – Zadržavanje uvrštenja tužiteljeva imena na popis – Nedostatna činjenična osnova – Očita pogreška u ocjeni – Pogreška koja se tiče prava – Pravo vlasništva – Načelo dobre uprave – Suđenje u razumnom roku – Pretpostavka nedužnosti – Zahtjev za preinaku – Potvrđujući akt – Nedopuštenost”)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunis) (zastupnici: J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard, N. Boulay, avocats, i S. Crosby, solicitor)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: A. de Elera-San Miguel Hurtado i G. Étienne, a zatim A. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje Odluke Vijeća (ZVSP) 2015/157 od 30. siječnja 2015. o izmjeni Odluke 2011/72/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu (SL 2015., L 26, str. 29.) u dijelu koji se odnosi na tužitelja, odluke Vijeća od 16. studenoga 2015. o odbijanju tužiteljeva zahtjeva od 29. svibnja 2015. o uklanjanju njegova imena s popisa u prilogu Odluci Vijeća 2011/72/ZVSP od 31. siječnja 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu (SL 2011., L 28, str. 62.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 6., str. 188.) i Odluke Vijeća (ZVSP) 2016/119 od 28. siječnja 2016. o izmjeni Odluke 2011/72 (SL 2016., L 23, str. 65.) u dijelu koji se odnosi na tužitelja.

Izreka

Tužba se odbija.

Mohamedu Marouenu Ben Aliju Ben Mohamedu Mabrouku nalaže se snošenje, osim vlastitih, i troškova Vijeća Europske unije.

____________

1 SL C 236, 20. 7. 2015.