Language of document :

A Törvényszék 2017. október 5-i ítélete – Mabrouk kontra Tanács

(T-175/15. sz. ügy)1

(„Közös kül- és biztonságpolitika – A tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedések – Az állami pénzeszközök hűtlen kezeléséért felelős személyekkel és a hozzájuk kapcsolódó személyekkel és szervezetekkel szemben hozott intézkedések – Pénzeszközök befagyasztása – Olyan személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre és amelyekre alkalmazandó a pénzeszközök befagyasztása – A felperes neve jegyzékbe vételének fenntartása – Nem kellően biztos ténybeli alap – Nyilvánvaló értékelési hiba – Téves jogalkalmazás – A tulajdonhoz való jog – A megfelelő ügyintézés elve – Észszerű eljárási idő – Az ártatlanság vélelme – Módosítás iránti kérelem – Megerősítő aktus – Elfogadhatatlanság”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (lakóhelye: Tunisz [Tunézia], képviselik: J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard, N. Boulay ügyvédek és S. Crosby solicitor)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselik kezdetben: A. de Elera-San Miguel Hurtado és G. Étienne, később: A. de Elera-San Miguel Hurtado meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló és a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról szóló, 2015. január 30-i (KKBP) 2015/157 tanácsi határozat (HL 2015. L 26., 29. o.) felperest érintő részében való megsemmisítése, a felperes által 2015. május 29-én benyújtott, a nevének a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. január 31-i 2011/72/KKBP tanácsi határozat (HL 2011. L 28., 62. o.) mellékletét képező jegyzékből való törlése iránti kérelmet elutasító 2015. november 16-i tanácsi határozat megsemmisítése, valamint a 2011/72 határozat módosításáról szóló, 2016. január 28-i (KKBP) 2016/119 tanácsi határozat (HL 2016. L 23., 65. o.) felperest érintő részében való megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Törvényszék Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabroukot kötelezi a saját költségein kívül az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségek viselésére.

____________

1 HL C 236., 2015.7.20.