Language of document :

2017 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mabrouk / Taryba

(Byla T-175/15)1

(Bendra užsienio ir saugumo politika – Ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise – Priemonės, taikomos asmenims, atsakingiems už valstybės lėšų pasisavinimą, ir su jais susijusiems asmenims ir subjektams – Lėšų įšaldymas – Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos įšaldytos, sąrašas – Ieškovo pavardės palikimas sąraše – Nepakankamas faktinis pagrindas – Akivaizdi vertinimo klaida – Teisės klaida – Teisė į nuosavybę – Gero administravimo principas – Bylos išnagrinėjimas per protingą terminą – Nekaltumo prezumpcija – Pareiškimas dėl patikslinimo – Patvirtinamasis aktas – Nepriimtinumas)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunisas, Tunisas), atstovaujamas advokatų J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard, N. Boulay ir solisitoriaus S. Crosby

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama iš pradžių A. de Elera-San Miguel Hurtado ir G. Étienne, vėliau – A. de Elera-San Miguel Hurtado

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti 2015 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/157, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise (OL L 26, 2015, p. 29), kiek jis susijęs su ieškovu, 2015 m. lapkričio 16 d. Tarybos sprendimą atmesti 2015 m. gegužės 29 d. ieškovo prašymą išbraukti jo pavardę iš sąrašo, pateikto 2011 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimo 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise (OL L 28, 2011, p. 62), priede, ir 2016 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2016/119, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/72 (OL L 23, 2016, p. 65), kiek jis susijęs su ieškovu

Rezoliucinė dalis

1.    Atmesti ieškinį.

2.    Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 236, 2015 7 20.