Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 5 octombrie 2017 - Mabrouk/Consiliul

(Cauza T-175/15)1

(„Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive luate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia – Măsuri luate împotriva unor persoane răspunzătoare de însușirea ilegală de fonduri ale statului și a unor persoane și entități asociate – Înghețarea fondurilor – Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor – Menținerea includerii numelui reclamantului – Bază factuală insuficientă – Eroare vădită de apreciere – Eroare de drept – Drept de proprietate – Principiul bunei administrări – Termen rezonabil de soluționare – Prezumția de nevinovăție – Cerere de adaptare – Act de confirmare – Inadmisibilitate”)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunisia) (reprezentanți: J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard, N. Boulay, avocați, și S. Crosby, solicitor)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: inițial A. de Elera-San Miguel Hurtado și G. Étienne, ulterior A. de Elera-San Miguel Hurtado, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită anularea Deciziei (PESC) 2015/157 a Consiliului din 30 ianuarie 2015 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia (JO 2015, L 26, p. 29), în măsura în care îl privește pe reclamant, a deciziei Consiliului din 16 noiembrie 2015 de respingere a cererii reclamantului din data de 29 mai 2015 de retragere a numelui său din lista anexată la Decizia 2011/72/PESC a Consiliului din 31 ianuarie 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia (JO 2011, L 28, p. 62) și a Deciziei (PESC) 2016/119 a Consiliului din 28 ianuarie 2016 de modificare a Deciziei 2011/72 (JO 2016, L 23, p. 65), în măsura în care îl privește pe reclamant.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Îl obligă pe domnul Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și pe cele efectuate de Consiliul Uniunii Europene.

____________

1     JO C 236, 20.7.2015.