Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Amsterdam (Nederlandene) den 28. september 2017 – Openbaar Ministerie mod Samet Ardic

(Sag C-571/17)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank Amsterdam

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Openbaar Ministerie

Sagsøgt: Samet Ardic

Præjudicielt spørgsmål

Såfremt den eftersøgte person under en sag, hvor han peronligt var til stede, ved en retskraftig afgørelse er blevet kendt skyldig og idømt en betinget frihedsstraf, er den senere sag, hvorunder retten, uden at den eftersøgte person selv er til stede, ændrer den betingede afgørelse og gør den ubetinget, fordi den eftersøgte person ikke har opfyldt vilkårene og har unddraget sig tilsyn og vejledning fra en resocialiseringsembedsmand, en »retssag, der førte til afgørelsen« som omhandlet i 4a i rammeafgørelse 2002/584/RIA 1 ?

____________

1     Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13.6.2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (EFT 2002, L 190, s. 1).