Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Amsterdam (Madalmaad) 28. septembril 2017 – Openbaar Ministerie versus Samet Ardic

(kohtuasi C-571/17)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Amsterdam

Põhikohtuasja pooled

Taotluse esitaja: Openbaar Ministerie

Vastustaja: Samet Ardic

Eelotsuse küsimus

Kui tagaotsitav on tunnistatud lõplikult süüdi menetluses, mis toimus tema juuresolekul, ja talle on mõistetud vabadusekaotuslik karistus, mille täitmine peatati tingimisi, siis kas hilisem menetlus, mille raames annab kohus tagaotsitava puudumisel korralduse tühistada karistuse täitmise peatamine, sest tagaotsitav ei ole täitnud tingimusi ja on hoidnud kõrvale kriminaalhooldusametniku kontrollist ja juhistest, on „kohtulik arutelu, mille tulemusel asjaomane otsus tehti“ raamotsuse 2002/584/JSK1 artikli 4a tähenduses?

____________

1 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/006, lk 34).