Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. rujna 2017. uputio Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) – Openbaar Ministerie protiv Samet Ardic

(predmet C-571/17)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Amsterdam

Stranke glavnog postupka

Podnositelj zahtjeva: Openbaar Ministerie

Tražena osoba: Samet Ardic

Prethodna pitanja

Ako je tražena osoba pravomoćno proglašena krivom u okviru postupka koji je proveden u njezinoj prisutnosti te je ona osuđena na kaznu zatvora čije je izvršenje uvjetno odgođeno, je li naknadni postupak u okviru kojeg sud u odsutnosti tražene osobe odredi opoziv te uvjetne osude zbog nepoštovanja uvjeta te izbjegavanja nadzora i usmjeravanja probacijskog službenika „suđenj[e] koje je rezultiralo odlukom” u smislu članka 4.a Okvirne odluke 2002/584/PUP1 ?

____________

1 Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL 2002., L 190, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 16., str. 169.; ispravak SL 2013., L 222, str. 14.)