Language of document :

A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2017. szeptember 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Openbaar Ministerie kontra Samet Ardic

(C-571/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Amsterdam

Az alapeljárás felei

Felperes: Openbaar Ministerie

Alperes: Samet Ardic

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ha az átadni kért személyt a jelenlétében lefolytatott eljárásban bűnösnek mondták ki, és szabadságvesztés-büntetésre ítélték, amelynek végrehajtását feltételesen felfüggesztették, akkor az ezt követően az átadni kért személy távollétében lefolytatott eljárás, amelynek során a bíróság a feltételek megszegése miatt, és mivel az érintett kivonta magát a pártfogó felügyelő felügyelete és irányítása alól, elrendeli a felfüggesztés visszavonását, a 2002/584/IB kerethatározat1 4a. cikke értelmében vett „határozat meghozatalát eredményező” eljárásnak minősül-e?

____________

1 Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).