Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) 28. septembra 2017 – Openbaar Ministerie/Samet Ardic

(Zadeva C-571/17)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Amsterdam

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Openbaar Ministerie

Tožena stranka: Samet Ardic

Vprašanje za predhodno odločanje

Če je bila zahtevana oseba dokončno razglašena za krivo v okviru postopka, ki je potekal v njeni navzočnosti, in je bila obsojena na zaporno kazen, katere izvršitev je pogojna, ali poznejši postopek, v katerem sodišče, brez navzočnosti zahtevane osebe, odredi preklic te pogojne izvršitve kazni zaradi neizpolnjevanja pogojev ter izmikanja nadzoru in navodilom osebe, pristojne za izvršitev njene kazni, pomeni ,sojenje, ki se je zaključilo z odločbo‘ v smislu člena 4a Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ1 ?

____________

1     Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1).