Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu) 26. septembril 2017 – Bene Factum UAB versus Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(kohtuasi C-567/17)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Bene Factum UAB

Vastustaja: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Eelotsuse küsimused

1)    Kas nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta1 artikli 27 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et see on kohaldatav igasugustele toodetele, mis ei ole vastavalt nende peamisele (otsesele) kasutusotstarbele mõeldud inimtoiduna tarbimiseks olenemata asjaolust, et mõned isikud tarbivad neid alkohoolsete jookidena joobe saamise eesmärgil?

2)    Kas esimese küsimuse vastust mõjutab asjaolu, et isik, kes kõnealuseid tooteid mõnest liikmesriigist importis, teadis, et mõned isikud tarbivad neid denatureeritud etanooli sisaldavaid, tema tellimuse alusel valmistatud ja Leedus asuvatele lõpptarbijatele teiste isikute vahendusel tarnitud (müüdud) tooteid alkohoolsete jookidena, ning et ta võttis nende toodete valmistamisel ja märgistamisel seda asjaolu arvesse, tegutsedes eesmärgiga müüa neid nii palju kui võimalik?

____________

1 EÜT 1992, L 316, lk 21; ELT eriväljaanne 09/01, lk 206.