Language of document :

A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2017. szeptember 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „Bene Factum” UAB kontra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(C-567/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Fellebbező: „Bene Factum” UAB

Ellenérdekű fél: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83 irányelv1 27. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell-e értelmezni, mint amely minden olyan termékre alkalmazandó, amelyet alap- (közvetlen) rendeltetése (fogyasztás) szerint nem emberi fogyasztásra szántak, függetlenül attól, hogy egyesek az olyan termékeket, mint a jelen ügyben szóban forgó kozmetikai és testápolási termékek, azzal a céllal, hogy bódult tudatállapotba kerüljenek, alkoholos italként fogyasztják?

Az első kérdésre adandó választ befolyásolja-e az, hogy a szóban forgó termékeket valamely másik tagállamból behozó importőr tudott arról, hogy a denaturált szeszt tartalmazó, az ő rendelése alapján mások által gyártott és Litvániában végső fogyasztóknak leszállított (eladott) termékeket egyesek alkoholos italként fogyasztják, és ezért a termékeket ezt figyelembe véve állíttatta elő és címkézte, azzal a céllal, hogy minél többet tudjon belőle eladni?

____________

1 HL 1992. L 316., 21. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet 1. kötet 206. o.