Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) la 26 septembrie 2017 – UAB „Bene Factum”/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Cauza C-567/17)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Părțile din procedura principală

Reclamantă: UAB „Bene Factum”

Pârât: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Întrebările preliminare

Articolul 27 alineatul (1) litera (b) din Directiva 92/83/CEE1 a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice trebuie interpretat în sensul că se aplică oricăror produse cu excepția celor destinate consumului uman în conformitate cu destinația lor de bază (directă) avută în vedere (consum), independent de faptul că anumite persoane consumă produse cosmetice și de îngrijire personală precum cele în discuție în speță ca băuturi alcoolice în scopul intoxicării?

Răspunsul la prima întrebare este afectat de faptul că persoana care a importat produsele în discuție dintr-un stat membru știa că produsele care conțin alcool etilic denaturat, prelucrate în urma solicitării acesteia și furnizate (vândute) de alte persoane consumatorilor finali în Lituania, sunt consumate de anumite persoane ca băuturi alcoolice și, prin urmare, a prelucrat și a etichetat produsele respective ținând seama de acest aspect, urmărind să vândă cât mai multe posibil?

____________

1     JO 1992, L 316, p. 21, Ediție specială, 09/vol. 1, p. 152.