Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 26. septembra 2017 – „Bene Factum“ UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Zadeva C-567/17)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: „Bene Factum“ UAB

Tožena stranka in nasprotna stranka: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 27(1)(b) Direktive Sveta 92/83/EGS1 z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače razlagati tako, da se uporablja za katere koli izdelke, ki glede na njihovo osnovno (neposredno) predvideno uporabo (uživanje) niso namenjeni za prehrano ljudi, čeprav nekateri posamezniki uživajo kozmetiko in izdelke za osebno nego, kakršni so obravnavani, kot alkoholne pijače za omamljanje?

2.    Ali na odgovor na prvo vprašanje vpliva dejstvo, da je oseba, ki je uvažala sporne izdelke iz država članice, vedela, da nekateri posamezniki izdelke, ki vsebujejo denaturiran etilni alkohol, proizvedene po njenem naročilu in dobavljene (prodane) končnim potrošnikom v Litvi s strani drugih oseb, uživajo kot alkoholne pijače, ter je torej te izdelke proizvajala in označevala ob upoštevanju tega dejstva, s ciljem, da jih proda čim več?

____________

1 UL L 316, str. 21.