Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 22. září 2017 – 2M-Locatel A/S v. Skatteministeriet

(Věc C-555/17)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Østre Landsret

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: 2M-Locatel A/S

Odpůrce: Skatteministeriet

Předběžné otázky

Mají být

i)    část „videotunery“ sazebního čísla 8528,

ii)    sazební podpoložka 8528 71 13 a

iii)    sazební podpoložka 8528 71 90

kombinované nomenklatury společného celního sazebníku, tak jak je uvedená v příloze I nařízení Komise (ES) č. 1549/20061 ze dne 17. října 2006, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 2658/872 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 2006, L 301, s. 1), vykládány v tom smyslu, že zboží odpovídající popisu uvedenému v sazební podpoložce 8528 71 13, umožňující příjem, naladění a zpracování televizního signálu živě vysílaného po internetu, ale nikoliv příjem, naladění a zpracování takového signálu vysílaného terestricky, po kabelu nebo prostřednictvím satelitu, musí být předmětem sazebního zařazení do podpoložky 8528 71 13, podpoložky 8528 71 90, nebo do jiné podpoložky?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 301, s. 1.

2 Úř. věst. 1987, L 256, s. 1.